Gå til indhold

FAQ

FAQ - få svar på mest gængse spørgsmål om Danidas verdensbilledlegat

Er konkurrence kun for studerende?

Ja. Konkurrencen retter sig mod fuldtidsstuderende ved videregående uddannelser. Begge deltagere skal være fuldtidsstuderende. Dvs. du skal være indskrevet og have et gyldigt studiekort. Det gælder dog stadig kun videregående uddannelser. Der er ingen aldersgrænser.

Er du færdig med din bachelor og endnu ikke startet på kandidat studiet og har retskrav på start på din kandidat, kan du godt søge legatet.

Hvis jeg nu ikke er studerende, hvad så?

Hvis man ikke er studerende, kan man søge Danidas oplysningsmidler eller et rejsestipendiat fra Danida. Læs mere på adressen: http://um.dk/da/danida/oplysning/oplysningsbevilling

Hvilke lande kan man søge til?

I 2019 gælder landene på DAC-listen (OECD/DAC-landelisten 2014-2016) (undtagen europæiske lande) i forbindelse med Danidas Verdensbilledlegat.

Forudsætning er, at Udenrigsministeriets Rejsevejledning overholdes. Dvs. før I indsender projektforslag, skal I undersøge det pågældende lands sikkerhedsmæssige situation grundigt. Tjek Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og er denne ikke dækkende, skal I læse Storbritanniens rejsevejledning grundigt og følge den.

Der findes pt. restriktioner til en lang række lande. I skal på forhånd læse rejsevejledningerne. Såfremt alle rejser til et land frarådes, vil der ikke kunne gives et Verdensbilledlegat til projektet. Såfremt rejsevejledningen fraråder alle ikke-nødvendige rejser, vil der i visse tilfælde kunne gives et Verdensbilledlegat. Det afhænger af det pågældende land og situationen i landet.

For yderligere spørgsmål bedes I kontakte Projektleder Carsten Dollerup, E-mail: vb2019@buchs.dk 

Rejser man officielt eller som turist?

I vil være omfattet af samme regler som rejsende med rejsestipendiater, der skal optage film ifm. rejsen. Vi anbefaler, at I tager kontakt til rejselandets herværende ambassade for at sikre, at I derfra får fornødne tilladelser til at filme. Eventuelt skal I også have visum. Derudover får I en introduktionsskrivelse fra Danida ("Letter of intent"), som kan hjælpe jer under jeres rejse.

Hvad er temaet?

Temaet for årets legatfilm offentliggøres 7. februar 2019 kl. 21.15.

Skal jeg have et ansøgningsskema?

I skal bruge det ansøgningsskema, som fra 7. februar 2019 kl. 21.15 vil kunne finde her på sitet. Udfyld skemaet på nettet. Ansøgninger, der fremsendes per almindelige post (snail mail), vil ikke komme i betragtning.
Der skal ikke medsendes bilag. Juryen vurderer ud fra informationerne i den enkelte ansøgning.

Kan et hold kun indsende et forslag?

Ja

Kan man rejse en? Kan man rejse tre?

Vi har lagt op til, at det er par der rejser. Man søger to personer, kun to kan komme med på seminaret, og kun to bliver inviteret med til den store afslutnings-event. Men selvfølgelig kan I vælge at anvende nogle af de kr. 50.000,- på at betale en tredje person for ydelser, som eventuelt kunne inkludere rejsedeltagelse. Man skal under alle omstændigheder være to ansøgere.

Skal vi komme til seminarerne?

Ja, I skal som minium en og meget gerne begge deltage i seminaret. Det foregår i weekenden den 27. & 28. april. Afviklingssted oplyses senere.
Kan I ikke deltage denne weekend, skal I ikke søge legatet.

Hvilken målgruppe stiler vi efter?

Der stiles ikke efter en bestemt målgruppe. Der vil til hver film blive udarbejdet undervisningsmateriale, som distribueres til elever i grundskole og gymnasier.

Skal det være dokumentarfilm?

Nej, der må gerne dramatiseres vha. fortællekneb fra faktion og reality-programmer.

Hvad nu, hvis jeg ikke har kamerakendskab?

Søg hjælp i dit netværk, på Internettet og lignende.

Hvad med teknisk udstyr og redigering?

Legatmodtagerne skal selv sørge for udstyr og aftaler omkring redigering. Spørg på jeres uddannelsesinstitution eller i jeres netværk. De fleste vil sikkert have mulighed for at låne udstyr og redigere på deres uddannelsesinstitution. Ellers kan man redigere på en PC eller MAC med relevant software installeret.

Hvad med copyright?

Danida får visningsret og kan bruge filmen uden begrænsninger (Internet mv.). Herudover beholder I selv rettighederne til filmen. Til de hold der bliver udtaget vil der være en præcis gennemgang af rettighedsforhold på seminaret.

Danida vil bruge filmene til at formidle viden om vækst- og udviklingslandene ved, f.eks. ved at lave undervisningsmateriale til uddannelsesinstitutioner og bruge enkeltbilleder og klip til markedsføring .

I skal være opmærksomme på, at I kun må anvende musik fra Apollo Music i filmen, mere herom på seminaret.

Alle legatmodtagere skal underskrive en kontrakt vedr. rettighedsforhold.

Skal vi tilbagebetale legatet?

Skal vi tilbagebetale penge, hvis vi ikke bruger dem, f.eks. hvis en af os bliver syg? Eller hvis filmen bliver skadet? Er pengene skattepligtige?
De 50.000 kr. er et legat og skal derfor ikke leveres tilbage. Pengene skal dække fly, hotel, kost, vaccination, teknik, studie mv. Der gives ikke yderligere tilskud.
Skattemyndighederne stiller krav om dokumentation for udgifter, da overskud er skattepligtigt. Så hvis man ikke bruger de fulde kr. 50.000,- vil man blive beskattet af restbeløbet. Hvis en bliver syg, eller filmen bliver stjålet, må vi se på, hvad vi kan gøre.

Hvornår er sidste frist for ansøgning?

Ansøgningsrunden afsluttes onsdag. 13. marts 2019 kl. 12:00. I kan kun ansøge elektronisk via hjemmesiden. Ansøgninger sendt med almindelig post (snail mail) vil ikke komme i betragtning. Ansøgningsskemaet tages af hjemmesiden kl. 12.00 præcis.

Hvem står bag Verdensbilledlegatet?

Danidas Verdensbilledlegat uddeles af Danidas Oplysningsudvalg, Udenrigsministeriet. Du kan læse mere om Danida her. En projektgruppe hos Buchs A/S har ansvaret for den praktiske gennemførelse af projektet.

Søge på flere hold?

Man kan kun deltage med en ansøgning pr. person.

Filmens længde?

Filmen skal være 8-12 minutter.

Kan man søge hvis man har modtaget Danidas Verdensbilledlegat før?

Nej, man kan ikke søge hvis man før har modtaget Danidas Verdensbilledlegat.

Deadline for aflevering af filmen

Datoen er forskellig fra år til år, se legates kalender.

Hvad skal vi aflevere hvis vi modtager legatet?

I skal aflevere følgende hvis I modtager legatet:

  • En kortfilm på 8 - 12 minutter
  • Kort beskrivelse af filmen
  • 2-5 minutters video bag om filmen (sådan lavede vi filmen, det har vi fået ud af det etc., uden musik)
  • 20 sekunders video trailer til markedsføring på Sociale medier (uden musik)
  • 15 stilbilleder til brug for undervisningsmateriale, presse mv samt billedbeskrivelse
  • At levere indhold til minimum 2 opslag som hold på Uden-rigsministeriets SoMe-kanaler. Opslaget kan fortælle om forberedelse og planlægning, rejsen, optagelser, udfordringer, kulturmødet, postproduktionen, erfaringer mv.
    Mere info følger på seminaret.
  • At hvert hold afholder minimum to foredrag inden 1. maj 2020
  • Indberetning til Apollo samt DFI’s filmarkiv

TILMELD NYHEDSBREV

Vi holder dig løbende opdateret omkring Danidas Verdensbilledlegat.