Gå til indhold

2018 - Fri eller fanget

Temaet for Danidas Verdensbilledlegat 2018 var “FRI ELLER FANGET?”

Som ung står man over for en række valg, som vil være med til at forme livet. Man vælger uddannelse, erhverv, livsledsager. Man vælger omgangskreds og opsøger fællesskaber, der påvirker hvem vi bliver som mennesker. Senere i livet træffer man også valg, som har betydning for både en selv, ens nærmeste og det samfund man er en del af. 

I Danmark har vi stor frihed til at vælge selv og til at følge vores individuelle veje og mål igennem livet.

I verdens fattigste lande er situationen en anden. De samfundsmæssige rammer er ofte præget af både uigennemsigtighed, kulturelle normer og strukturer, der stiller forhindringer op. Der er intet økonomisk sikkerhedsnet, og adgang til uddannelse er ikke givet. Socialt er mange bundet af forsørgerpligter og ritualer, traditioner og religion spiller ofte en vigtig rolle i hverdagen. 

Samtidig sker der mange steder en enorm udvikling. Livet er ikke som det har været og nye muligheder dukker op. Færre lever i ekstrem fattigdom, langt flere kommer i skole, piger og kvinder får stadig flere rettigheder og udfordrer traditionelle normer, og sundheden forbedres. Samtidig har stadig flere gennem medierne indsigt i og adgang til en verden, som ikke tidligere var tilgængelig. 

Hvilke dilemmaer sætter denne udvikling mennesker i udviklingslandende i? Hvordan balancerer de mellem rammer, traditioner og nye muligheder? 

Og i hvilken grad føler de sig fanget eller frie til at vælge deres egen vej igennem livet? 

Årets bedste film i 2018 blev "Et slag for glæden" efterfulgt at "El Ave Enjaulado" og "Momentum".

Se film fra Danidas Verdensbilledlegat 2018

Loading...