Gå til indhold

2010 - Dilemma

Temaet for verdensbilledlegatet 2010 var ”Dilemma”

Livet er fuldt af dilemmaer - situationer hvor vi skal vælge mellem to ofte ubehagelige muligheder for at komme videre i livet - uanset hvem vi er, og i hvilket samfund eller kultur vi lever i. Og når valget er truffet, kan det rigtige eller forkerte valg får skæbneafgørende betydning for ens videre tilværelse.
 
Tilværelsen i et uland er mindst lige så fuldt af dilemmaer som i vores del af verden. De kan være helt personlige: valget mellem at følge sit hjerte eller indfri forældrenes ambitioner, valget mellem det langsigtede: en uddannelse - og det kortsigtede: tjene penge, mellem familieloyalitet på den en side og respekt for loven på den anden, mellem hensynet til en gruppes, en klans eller en stammes uskrevne men bindende regler og hensynet til sig selv og sin egen fremtid.
 
Men også familier, sociale grupper og organisationer kan stå i dilemmaer: mellem krig og fred, mellem tradition og fornyelse, mellem at følge den besværlige og krævende ideelle fordring, eller være pragmatisk og tilpasse sig levevilkårene som de er.
 
Og dilemmaer kan være globale og politiske: mellem kortsigtede interesser til vælgertække og akut presserende samfundsøkonomi på den ene side og langsigtede hensyn til klima og miljø på den anden.
 
Dilemmaer tvinger til konfliktfyldte valg der har alvorlige følger: hvad gør mindst ondt, eller hvad gør mest gavn – for en selv, for familien, for stammen, for samfundet.? Vil man gøre en forskel og blive synlig og kontroversiel, eller vil man foretrække at forblive anonym og forsvinde i mængden? Vil man sætte livet på spil i en god – eller tvivlsom – sags tjeneste, eller vælger man trods alt den mindre risikofyldte, trygge bane? Og hvorfor?
  
Årets bedste film i 2010 blev "Forsoningens Dilemma" efterfulgt at "Tro, håb og hornmusik" og fælles 3. plads til "Home of the golden gays" og "Mi go Long CD-haus".

Se film fra Danidas Verdensbilledlegat 2010

Loading...